Yes you can. All .ly extensions are allowed to be registered by individual except .edu.ly and .gov.ly.

Byla tato odpověď nápomocná? 53 Uživatelům pomohlo (155 Hlasů)